top of page

Atty. Marites A. Barrios-Taran, Bagong Hirang na Direktor Heneral ng KWF

IN PHOTO: Kom. Benjamin M. Mendillo Jr., Fultaym na Komisyoner, kinatawan ng Wikang Ilokano, Atty. Marites A. Barrios-Taran, at Carmelita C. Abdurahman, Fultaym na Komisyoner, kinatawan ng Wikang Samar-Leyte.Comments


bottom of page